Tahová kamna

Bavíme-li se o kamnech 19. století, je nutno zmínit typ který absolutně převládal a to jak účinností tak uměleckým zpracováním – tahová kamna.

Oproti jiným kamnum té doby, např.velmi rozšířeným kanonovým kamnum byla velice účinná. Horký vzduch totiž nešel rovnou do komína ale procházel tahy napříč celými kamny, obvykle dvěmi až třemi patry. Nabídka byla velmi široká. Od menších méně zdobených kusů, které si mohl dovolit téměř každý po skutečná umělecká díla mající výšku přes dva a půl metru zdobící zámečky a sídla tehdejších mocných. Též paleta motivů byla velmi široká. Najdeme zde výjevy z antiky, historismu a poměrně rozšířené byli i lovecké motivy. Co se týče dochovaných kusů, tak i přes značnou oblibu a pestrou nabídku tehdejších sléváren, řadí se tahová kamna,zejména větších rozměrů, mezi vzácný a těžko sehnatelný sběratelský artikl. Důvod je jednoduchý. Oproti ostatním typům litinových kamen nejsou sešroubovaná dohromady a bohužel, hromada volných dílů se jen málokdy dochová 150 i více let, kompletní.